Regulamin

Klienci Studio LovaLova są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług PODCZAS konsultacji lub przed ROZPOCZĘCIEM ZABIEGU.

KLIENCI STUDIO LOVALOVA SĄ ZOBOWIĄZANI DO PRZESTRZEGANIA POSTANOWIEŃ REGULAMINU . Skorzystanie z oferty Studio LovaLova oznacza akceptację regulaminu oraz konieczność jego podpisania. 

W CELU WYZNACZENIA TERMINU płatnej konsultacji (POPRZEDZAJĄCEJ ZABIEG?) należy skontaktować się ze studiem, ustalić termin, a następnie niezwłocznie wpłacić przelewem zadatek w kwocie pięćdziesięciu złotych na poczet rezerwacji terminu oraz wysłać potwierdzenie (PRZELEWU?) drogą elektroniczną. W tytule przelewu należy wpisać datę planowanej konsultacji, godzinę, imię oraz swój numer telefonu. Przelewy bez tytułu lub nieposiadające (WSZYSTKICH) powyższych danych będą ignorowane jako nieprecyzyjne. Jedynie po otrzymaniu potwierdzenia przelewu  KLIENT/KA ZOSTAJE WPISANY do kalendarza studia.

Przed zabiegiem klient/klientka podpisuje umowę na wykonanie zabiegu CZYM ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO: 

  • zapłaty kwoty USTALONEJ ZA ZABIEG,
  • ZAPOZNANIA SIĘ Z „INSTRUKCJĄ POPRAWNEJ PIELĘGNACJI WŁOSÓW”,
  • ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM STUDIO LOVALOVA

Studio zastrzega sobie prawo DO ODMOWY WYKONANIA usługi jeśli: 

  • Klient/KA wymaga od stylisty usługi zagrażającej jego zdrowiu 
  • KLIENT/KA WYMAGA OD STYLISTY usługi niezgodnej z poczuciem estetyki stylisty
  • Klient/KA jest niegrzeczny wobec stylisty. 
  • Klient/klientka jest nadpobudliwy. 
  • Klient/ka jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków, które mogą mieć wpływ na wiarygodną ocenę usługi oraz sytuacji. 
  • Klient utrudnia przeprowadzenie usługi .

Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową I mogą ulec zmianie po PRZEPROWADZONEJ KONSULTACJI (?), PONIEWAŻ zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb klienta/klientki. 

W przypadku, gdy klient nie zjawi się na umówioną wizytę oraz nie odwoła jej z 24-godzinnym wyprzedzeniem, przy umawianiu kolejnej ZOSTANIE poproszony o dokonanie wpłaty zadatku na poczet rezerwacji kolejnego terminu.

Klientki/klienci przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć biżuterię. Studio LovaLova nie odpowiada za rzeczy osobiste pozostawione w Studio.

Przestrzeń Studia LovaLova obejmuje pomieszczenie zwane pracownią oraz toaletę. 

Jakiekolwiek problemy zdrowotne oraz ciąża/okres poporodowy POWINNY być zgłoszone podczas przeprowadzanej konsultacji lub telefonicznie PRZED ROZPOCZĘCIEM ZABIEGU. Zatajanie chorób, schorzeń lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez klienta na siebie odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje (TEGO FRAGMENTU ZA BARDZO NIE ROZUMIEM, ALE JEŚLI PISAŁAŚ TO Z PRAWNIKIEM TO ZNACZY, ŻE JEST OK ;))

STUDIO LOVALOVA możliwość umówienia się w niedzielę i święta po wcześniejszej rezerwacji oraz wpłacie zadatku W WYSOKOŚCI 50% ustalonej kwoty za wykonanie usługi, przelewem na konto studia. Jedynie po otrzymaniu potwierdzenia przelewu KLIENT/KA zostaje wpisany do terminarzu studia.

SPÓŹNIENIE się powyżej 20 minut jest podstawą do odwołania wizyty, jeżeli zabieg wpływa na dzienny harmonogram innych klientów.  W PRZYPADKU SPÓŹNIENIA DO 20 MINUT (?) Studio zastrzega sobie prawo do skrócenia wizyty lub wykonania w niepełnym zakresie o czas spóźnienia klienta.

Ewentualne reklamacje, wnioski należy kierować wyłącznie na piśmie. Akceptowalną formą jest droga elektroniczna.